Projenin Amacı

Türü ne olursa olsun her kriz, dünya genelinde insanların günlük yaşam alışkanlıklarının değişmesine, iş dünyasının daha önce deneyimlemediği pek çok sorunla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır.

Meydana gelen her türlü değişiklik tedarik zinciri üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler yapmaktadır.

Ekonomik belirsizliklerin yoğunlaştığı kriz dönemleri ile gündeme gelen farklı sorunların, zorlukların ve zorunlulukların yanı sıra ülkeler arasında yaşanan sorunlar nedeniyle tedarik zincirinde özellikle global anlamda bazı kırılmalar, kopmalar olmaktadır.

Bu süreçler devam ettiği sürece tedarik zinciri yapısı hemen her sektör, dolayısıyla kobiler için fırsatlar oluşturulabilir. Kobilerin faaliyetlerindeki devamlılığı kaybetmemek için tedarik zinciri yapılarında iyileştirmelere, var olan yapılarını yeniden yapılandırmaya ihtiyaçları olacaktır.

Kobilerin satın alma modellemesi geleneksel satın almadan stratejik satın almaya doğru şekillenecektir.

Bu ise tedarik zinciri yapısında yenilenme veya revizyonları sağlayacaktır. Tedarik zinciri danışmanlığı hizmetini sunan danışmanlarımız, bütün bu güncel değişimleri takip ederek kobilerin bu konuda yeni pozisyon almalarına; bu süreçlerini sürdürülebilirlik esasları çerçevesinde yeniden yapılandırmaya yönelik deneyimlerini bu hizmeti talep eden müşterilerimizle paylaşmaktadırlar.